Bibliotekarie som delar tiden mellan biblioteket i Lit och Östersunds bibliotek.

Mitt huvudsakliga arbete på Östersunds bibliotek är att tillsammans med tre kollegor arbeta på Skolbibliotekscentralen med service till skolor och skolbibliotek.