För skolan

Skolbibliotekscentralen tillhör Östersunds bibliotek och erbjuder utlån av medier och pedagogisk verksamhet kring läsfrämjande, MIK och informationssökning till kommunens grundskolor. Läs mer under respektive årskurser.