Industriminnen från Jämtland och Härjedalen

Jämtlands län har aldrig varit något utpräglat industrilän, men har ändå en intressant industrihistoria.

Dalhems bryggeri i Östersund.

Vårt hörn av världen har en lång tradition av handel. Det har också brutits koppar och järn, och en gång i tiden fanns här tre större bergsbruk: Huså, Rönnöfors och Ljusnedal.

Dåtidens största kraftverk byggdes här och det har förstås funnits trädförädling i form av sågverk, pappersmassefabriker och spritfabriker.

Och här har naturligtvis funnits det som förr fanns överallt, som tegelbruk och kalkbruk, mejerier och bryggerier, mekaniska verkstäder och småindustrier. Många känner nog till skiffer från Offerdal, täljsten från Handöl och öl från Till-bryggerierna.

I boken Industri och hantverk i Jämtlands län, (1939) går författaren J.W. Strömgren igenom socken för socken, från Alanäs till Överhogdal. Det är riktigt roligt att läsa om vilka industriföretag och anläggningar av industriell art som fanns, och om alla hantverkare. I Alsen förtecknas exempelvis Trangia Aluminium och Strå kalkbruk, Ytterå valskvarn och Jämtlands mejeriförening, byggnadssnickarna är åtta till antalet, det finns en konstsmed, en konstväverska och fyra skräddare!

Fotografiet föreställer Dalhems Bryggeri i Östersund, filial till Ångbryggeriet, ca 1940.
Bildkälla: Wiktor Lundberg, fotograf/Jamtlis fotosamlingar.

Två boktips

  1. Minnen bland fjällens viden

    Av: Bjelkeborn, Gösta Tipsat av: Anna-Kari Bäckvall

    Samen Jonas Torkilsson upptäcker år 1684 en sten nära fjället Mittåkläppen, en sten som visar sig innehålla kopparmalm.

  2. Krångede i kraftens tid

    Av: Ekerlid, Birger Tipsat av: Anna-Kari Bäckvall

    Journalisten och författaren Birger Ekerlid växte som handlarson upp i Krångedes kåkstad Trångbo.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna-Kari Bäckvall den 10 september 2018