Källkritik - form och innehåll

Källkritik är inget nytt fenomen men har, i och med ett explosionsartat digitalt informationsflöde, accentuerats inte bara för medier, journalister och experter, utan även för gemene man. Den tekniska utvecklingen är under ständig utveckling och bidrar till att förändra det digitala informationsflödet, men en sak som inte förändras i samma takt är innehållets form och innehåll. Att få kunskap i retorik, semiotik och argumentationens narratologiska disposition och historia för meningsskapande räcker långt.

Skrivet av: Douglas Roslund den 15 april 2021