Freedom of speech in comics today - sju internationella röster

Utställning

Utställningen är över

16 april måndag 2018
29 april söndag 2018
2018-04-16 till 2018-04-29.
Plats Torget Östersunds bibliotek
Målgrupp:

Serietecknare, tillsammans med journalister, författare, konstnärer och många andra, förföljs för att de utövar sitt yrke och uttrycker sina åsikter.

Nu får vi ta del av tecknarnas verk och höra deras berättelser. Sju tecknare från olika länder. Alla har olika berättelser, men tillsammans ger de en bild av inskränkningar av det fria ordet - och den fria teckningen.

Utställningen från Seriefrämjandet är på engelska.

Välkomna!