Freedom of speech in comics today - sju internationella röster

Kartbild som visar vart Östersunds bibliotek ligger.
  1. Kartbild som visar vart Östersunds bibliotek ligger.
När: Måndag 16 april - söndag 29 april
Målgrupp:

Serietecknare, tillsammans med journalister, författare, konstnärer och många andra, förföljs för att de utövar sitt yrke och uttrycker sina åsikter.

Nu får vi ta del av tecknarnas verk och höra deras berättelser. Sju tecknare från olika länder. Alla har olika berättelser, men tillsammans ger de en bild av inskränkningar av det fria ordet - och den fria teckningen.

Utställningen från Seriefrämjandet är på engelska.

Välkomna!

Målgrupp:

Taggar: