Tillgänglighet för ostersundsbibliotek.se

Östersunds bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webb­platsen. Här beskriver vi hur ostersundsbibliotek.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så tillgänglig är ostersundsbibliotek.se 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på  biblioteket@ostersund.se eller ring 063-14 30 50.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgäng­lighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen ostersund.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt syn

  • Vissa filmer saknar syntolkning.
  • En del länktexter brister i sin utformning vilket gör det svårt att veta vart de leder. 
  • En del tabeller uppfyller inte kraven på tillgänglighet då de bland annat saknar tabellbeskrivningar.  
  • Funktionen autocomplete används inte på inmatningsfält vilket kan göra det svårare att mata in rätt information.
  • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.  
  • En del fältetiketter saknas och andra är felaktiga vilket kan göra det svårare att hitta på sidan. 

Problem vid användning med nedsatt hörsel och utan hörsel 

  • Vissa filmer saknar undertexter eller textbeskrivningar 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning 

  • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  • En del länktexter brister i sin utformning vilket gör det svårt att veta vart de leder. 
  • En del tabeller uppfyller inte kraven på tillgänglighet då de bland annat saknar tabellbeskrivningar. 

Så har vi testat ostersundsbibliotek.se 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ostersundsbibliotek.se.  

Senaste bedömningen gjordes 22 januari 2021. 

Sidan uppdaterad 2021-01-28

Sidansvarig: Anna Ring